ÁSZF

ÁSZF

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlásával megtisztel bennünket bizalmával!

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, a termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velük egyeztetni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken!

ÁSZF megtekinthető PDF formátumban is az alábbi linken:

https://drive.google.com/open?id=1G7tCyH3xWJxJPvujaTTXXzm82EU0UJrx

http://www.tiszaferr.hu/

  

  

Általános Szerződési Feltételek

A jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A
Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a rendelkezésére állunk. A jelen ÁSZF hatálya
a Szolgáltató weblapján (www.tiszaferr.hu) történő jogviszonyokra terjed ki.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:
http://www.tiszaferr.hu/vasarlasi_feltetelek_5
 
1. Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: TiszaFerr 2001. Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 6727 Szeged Sólya utca 51.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címei: tiszaferr@gmail.com  és futar.tiszaferr@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 06-09-025905
Adószáma: 27892899-2-06
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: 0620-325-57-35
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató név: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Elérhetőség: (06-1) 475-71-86, info@shoprenter.hu
 
 
2. Alapvető rendelkezések
2.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2 A jelen ÁSZF 2020. március 24. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok
hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a
weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház
weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált
felhasználója a Webáruháznak –, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri
el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webáruház
tartalmának megtekintésére, a szolgáltatások igénybevételére.

2.4  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház weboldal, annak bármely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztése tekintetében. Tilos a
Webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus
tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
1. Regisztráció/ vásárlás
3.1 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen
ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja,
az adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A
vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a
létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben
Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.3 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.
3.4 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a
jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely - nem a Szolgáltatónak felróható-
okból hozzáférhetővé válik.
 
1. Megvásárolható termékek és vételáruk
 
4.1 A megjelenített termékek online és személyesen rendelhetők meg. A termékekre
vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t
(nettó ár+ÁFA), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási
költség nem kerül felszámításra.
4.2 A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását,
jellemzőit, a termékekről illusztrációt (fotót) jelenít meg. A termékek adatlapján
megjelenített illusztrációk eltérhetnek a valóságostól. Nem vállalunk felelősséget a
Webáruházban megjelenő illusztráció és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség
miatt.
4.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
4.4 A termékek akciós Webáruház (nettó + ÁFA) bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.
A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal a kikötéssel, hogy a módosítás a már
megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.5 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-
os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától. 

4.6 Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és
feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának
kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak
megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött
szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves
áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 
1. A Webáruház használata
 
5.1. Regisztráció
Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba vagy regisztráció nélkül is
megkezdheti a vásárlást. A regisztráció a főoldalon található Belépés/Regisztráció menüpont
alatt lehetséges, az ott található adatok kitöltésével. A regisztráció során a Felhasználónak a
nevét és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, amelyek használatával a későbbiekben is be
tud lépni a Webáruházba. Ezeken kívül még a Vásárló szállítási és számlázási adataira,
valamint egy valódi e-mail cím és értesítési telefonszám megadására van szükség. A
Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért. A Felhasználó regisztrációjával a
Tiszaferr 2001. Kft. webáruházának általános szerződési feltételeit (ÁSZF) elfogadja. A
Felhasználó regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát a
futar.tiszaferr@gmail.com email címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor
törli.
  5.2 A Termék kiválasztása
A Webáruházban szereplő termékkategóriákra kattintva választható ki a kívánt termékcsalád,
illetve ezen belül az egyes termékek. Az egyes termékekre kattintva megtalálható a termék
fotója, cikkszáma, ismertetője, ára. Vásárlás esetén, a honlapon szereplő bruttó árat kell
megfizetni. Lehetőség van a kosár gomb kihagyására, amennyiben a megvásárolni kívánt
termék nevét és cikk számát Felhasználó a darabszámot feltűntetve megküldi e-mailban.
5.3 Kosárba helyezés
A Termék kiválasztása után a "Kosárba" gombra kattintva helyezhető - tetszőleges számú -
termék a kosárba. Kosárba helyezni a nélkül lehet a termékeket, hogy ezzel vásárlási- vagy
fizetési kötelezettség keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Tovább a pénztárhoz" gomb
megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak,
a kosárba újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.
 
A kiválasztott terméket Kosárba helyezése előtt külön ablak ugrik fel a „A kosárba sikeresen
belekerült(ek) a következő termék(ek):” szöveggel. Amennyiben a Felhasználó nem kíván
több terméket kiválasztani, úgy a „Tovább a kosárhoz” gombra szükséges kattintani. A
kiválasztott terméket újbóli megtekintéséhez vagy újabb termék kosárba helyezéséhez a
„Tovább válogatok” gombra kell kattintani.
 
5.4 Kosár megtekintése
A  "Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt
lehetőség van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszáma is 

változtatható. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti a
megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.
A „törlés - X” ikonra kattintva a törölhető a kosár tartalma. „Megrendelés” gomb
megnyomásával van mód a vásárlás véglegesítésére.
 
5.5 Vásárlói adatok megadása
 „A tovább a pénztárhoz ” gomb kiválasztása esetén megjelenik a kosár tartalma, illetve a
Felhasználó által fizetendő teljes vételár.
Az „Adatok megadása” dobozban kell megadni a nevet, telefonszámot és email címet,
amennyiben a Felhasználó az oldalt nem regisztrált felhasználóként veszi igénybe.
A „Számlázási cím” szövegdobozban teljes nevet és a címet kell megadni. A ”Szállítási
cím” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási cím” során megadott adatokat
tárolja. Amennyiben Felhasználó eltérő címre kéri a szállítást, azt a pipa eltávolításával és a
„Szállítási cím” megadásával teheti meg.
 
A „Szállítási mód” dobozban kell bejelölni, hogy a megrendelt terméket a Felhasználó
személyesen veszi át ( 1097 Budapest IX.  Gubacsi Út 30/B   
 árukiadás, szerdától -péntekig:  10:30-15 óráig)  vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén válasz
e-mailben küldjük meg a kiszállítás díját, melyet a megrendelés megerősítése esetében
Felhasználó köteles megfizetni.( Azért nem a hagyományos módon működik a rendszerünk,
mert egyes  termékek mérete, variálhatósága és egyedileg személyre szabható moduláris
felépítése miatt nem tud automatikusan szállítási költséget generálni! A kiválasztott termékről
küldünk e-mailban egy árajánlatot, feltüntetve benne a szállítási költséget, majd kérünk róla
visszaigazolást, melyben Felhasználó elfogadja a szállítási feltételeket.)
Felhasználó ezt követően kiválasztja a fizetési módot, melynek típusai a következők:
Készpénz: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a
Szolgáltató bemutatótermében fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes
fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül
kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a
futárnak teljesítse a megrendelt termék(ek) átvételekor.
Előre utalással: Felhasználó a megrendelt termék(ek) ellenértékét az e-mailben
megküldött számlamásolaton szereplő bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. A
banki  átutalást  150.000 Ft + áfa  összeghatár felett tudjuk biztosítani!  Az összeg
Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a
termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
 
5.6 A rendelés áttekintése
A fenti szövegdobozok kitöltését követően a „Tovább” gombra kattintva folytatható a
megrendelési folyamat, illetve a „Módosítás” gombra kattintva törölhetőek/javíthatóak a bevitt
adatok, mód van a Kosár tartalmához való visszalépésre. Az adatok megadását követően a
„Rendelés összesítése” szövegdoboz következik. Itt összegezve megjelennek a megadott
adatok (Kosár tartalma, a felhasználói, számlázási és szállítási adatok) és a fizetendő összeg.
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.
 
5.7 A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben a Felhasználó meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az általa
megrendelni kívánt termékeknek, valamint adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés”
gombra kattintva zárhatja le megrendelését. 

A honlapon közölt információk nem minősülnek az általunk tett, a szerződés megkötésére
vonatkozó ajánlatnak. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a
termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba
felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó
ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Felhasználó minősül ajánlattevőnek,
és a szerződés az általa a honlapon keresztül tett ajánlatnak az általunk történő elfogadásával
jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
Felhasználó a „Megrendelés”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy
ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az általunk történt, jelen ÁSZF szerinti
visszaigazolás esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.
A „Megjegyzés” szövegdobozban tetszőlegesen további információ adható meg.
5.8.Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A megrendelés leadására a Felhasználónak 0-24 óráig lehetősége van. Felhasználót az ajánlata
48 órás időtartamban köti. Amennyiben a visszaigazolás Felhasználó megrendelésének
elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb
48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy
szerződéses kötelezettség alól mentesül.
Minden rendelésről e-mailben visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását
követően Felhasználó egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. Szolgáltató
kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert
Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó
tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. Telefonos egyeztetés esetén hívja az
ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.
 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata
visszaigazolás, mely  jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és
továbbította az eladó illetékes munkatársa felé, azonban az szerződést nem keletkeztet. A
Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-
mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről, várható szállítási költségről és
teljesítéséről. A szerződés a Felhasználó által tett ajánlatnak az Eladó által történő
elfogadásával jön létre (második visszaigazolás)
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya
alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, azokat az Eladó nem
iktatja.
Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az
árváltozás jogát fenntartjuk.
 
Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a dolog tulajdonjogának átruházására, a
Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Amennyiben eladó vállalja a
dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy
az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.
 
5.9 Szállítási módok:
1.Házhoz szállítás futárszolgálattal
A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik. A termék szállítási ideje a
szállítási költséget  tartalmazó e-mail visszaigazolása után számított 2-10 munkanap. Ez
a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján 

jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Felhasználó tudomásul veszi,
hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten
kizárja.
 A szállítás időpontjáról lehetőség van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található
telefonszámon.
Szállítási díjak :  A Felhasználó minden esetben e-mailben kap tájékoztatást a Felhasználó 24-
48- 72 órán belül a várható szállítási költségről! Ha 3 nap elteltével nem igazolja vissza a
webáruház által kalkulált szállítási költséget, akkor rendszerünk automatikusan törli a
megrendelését.
Külföldre szállítás, illetve annak részletei: Egyedi elbírálást igényel minden esetben!
2.Személyes átvétel
Felhasználót nem terheli semmilyen szállítási díj.
 
5.10 Megrendelés módosítása, törlése
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Felhasználónak
rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a
vásárló emailban és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a
teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy
"Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van
lehetőség rendelésének visszavonására.
A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában , új a webáruházon keresztül
leadott megrendelésben(e-mailben),kerülhet sor.
 
5.11 Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre
tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben,
vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést
követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra
kerül az összeg a Felhasználó részére 5 munkanapon belül.
 
FONTOS! Amennyiben nem a TiszaFerr 2001. Kft. vagy szerződött partnere végzi a
cégünk által  forgalmazott és gyártott  termékek fel illetve összeszerelését, úgy  a
szakszerűtlen  szerelésből  adódó károkért és balesetekért felelősséget nem vállalunk.!
 
6.Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia/Jótállás
a/ Szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában
nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést
magánszemélyekkel és kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával
nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
 
b/ A termék visszaküldése
A terméket csak, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.   Utánvétes
csomagot nem áll módunkban átvenni.   

c/ Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon
belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen
tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a
Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14
nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva
álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a
terméket átveszi.
Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban
is gyakorolhatja elállási jogát.
A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta
e költség viselését.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül
más költség nem terheli.
 
Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
o a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
o olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő
alatt is lehetséges ingadozásától függ;
o romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
o olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
o olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
o olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által
nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az
adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére
csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
o olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok
elvégzése céljából;
o lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a
csomagolást felbontotta;
o hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
o nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
o lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez 

kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
o a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás
a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó
e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a
teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 
Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti
jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett
összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
 
Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására
vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál
semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 
Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14
napon belül.
 
Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy
átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a
terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 
A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a
vállalkozás vállalta e költség viselését.
 
A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a
Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód
választásából adódik.
  

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t,
vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a
kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 
Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató
elérhetőségeinek valamelyikén írásban. A megrendelt terméket postai úton, vagy
futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
 
A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)
Korm. rendelet itt érhető el.
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
  

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
elérhetőségeken.
 
Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat
illeti meg.
 
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
 
Elállási jog gyakorlásának menete:
 
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a
Szolgáltató elérhetőségein írásban jelezni. 

  

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől
számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég
csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Szolgáltató az email küldésének
idejét veszi figyelembe. 

  

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül
visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási
jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 
A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket,
amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód
választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. 

  

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban
történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék
esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül
élhet a vásárló az elállási joggal.
 
d/ Jótállás, szavatosság
 
Hibás teljesítés
 
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát
a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a
kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
 
Kellékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

 
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
 
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől
is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
 
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Felhasználó
figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
 
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap
eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert
hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
Termékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? 

  

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
 
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
 
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

  

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Felhasználónak kell bizonyítania.
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy: 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

 
Felhívjuk Felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben
érvényesítheti.
 
Jótállás
 
Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a
felhasználó fogyasztónak minősül.
 
Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő
átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe
helyezés napjával kezdődik. 

  

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint
kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a
szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a
jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy 

az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére
maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a
kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem
tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő
érdeke megszűnt.
 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható
rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell
elvégezni.
 
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy
a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon
hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a
jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól
függetlenül megilletik. 

  

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a
természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 

  

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek
a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve
a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű
használatából keletkeztek.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 
A szavatossági igény esetén történő eljárás
 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával).
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk.
6:166. §).
A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet
köteles felvenni.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell
bocsátani.
Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás
indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül,
igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni,
és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze. 

 
1. Vegyes Rendelkezések
 
Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást
saját maga követte volna el. 

  

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 
Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő
lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a
Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

  

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 
 
1. Panaszkezelés rendje
 
Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza
van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-
mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló
a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet
vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító
álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát
öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 
Felhasználó a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület
eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
 
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely
szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár
el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu 

  

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.
  

A magyarországi békéltető testületek listája megtalálhatóak az alábbi linken:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése
céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben
döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének
biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad
a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

  

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett
működő békéltető testület illetékes.
 
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A
platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság
rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a
fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek
keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a
vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének
felajánlására terjed ki.
 
Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett
eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz
fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell
feltüntetni:
az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok
bizonyítékainak előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek
tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
 
2. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem
alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és
szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része
módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a
jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás
feltüntetésével lehet.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, valamint az
internetes reklámfelületeire. 

A tiszaferr.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével
kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 
 
10. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további
pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó
rendelkezései érvényesek.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
 
1. Adatvédelem
 
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
http://www.tiszaferr.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3